Jak zmienił się sposób postrzegania domów opieki na przestrzeni lat?

dłonie starszej osoby na kocu

Opieka nad osobami starszymi może przyjmować różne formy. Choć wyrośliśmy w społeczeństwie, w którym dzieci mają obowiązek zająć się na stare lata swoimi dziadkami i rodzicami, coraz częściej mówi się o ich pobycie w domach seniora, jako jednej z form pomocy osobom starszym.

Czym są domy seniora?

Dziś nie tylko rodzina ma inne podejście do obiektów opiekujących się osobami starszymi, takimi jak dom opieki nad seniorem w Działdowie. Coraz częściej o takim rozwiązaniu wspominają sami podopieczni, wiedząc, że dzisiejszy tryb życia ich dzieci, różni się od tego, jaki sami wiedli w młodości. Aktywność zawodowa potencjalnych domowych opiekunów osób starszych koliduje z ich podstawową potrzebą kontaktu i poświęcania uwagi, która pozwala osobom w podeszłym wieku radzić sobie z nieuchronną, postępującą raz szybciej, raz wolniej niedołężnością. Dzisiejsze domy seniora to nie domy spokojnej starości: śmierdzące, zaniedbane, gdzie pensjonariusze pozostawieni są sami sobie.

Dziś to luksusowo wyposażone budynki z doskonale rozwiniętą infrastrukturą zewnętrzną, licznymi ciągami komunikacyjnymi i nasadzeniami drzew, które sprzyjają odprężeniu/relaksowi. Czyste powietrze, cisza, bliskość przyrody sprzyja dobremu samopoczuciu. Do tego wykwalifikowany personel, łóżka rehabilitacyjne ułatwiają codzienną pielęgnację nad osobami przebywającymi w domu seniora.

Dlaczego warto mieszkać w domu seniora?

Stojąc przed koniecznością zorganizowania opieki nad osobami starszymi, trzeba przede wszystkim pamiętać o zapewnieniu im odpowiedniej jakości opieki w każdym praktycznie obszarze życia. Będąc samemu aktywnymi zawodowo ludźmi, nie jesteśmy w stanie aktywizować ich do różnych czynności, by w ten sposób opóźniać spadek koordynacji ruchowo-umysłowej osoby starszej. W nowoczesnych placówkach mają oni zapewnioną nie tylko całodobową opiekę lekarską (geriatra, psycholog), pielęgniarską, rehabilitację, wyżywienie, ale też terapię zajęciową.

Pin It on Pinterest